Продукти
Family Care Company

Декларация за поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТТА ИЗЯВЛЕНИЕ

Въведение

Тази декларация за поверителност описва как SPLAT GLOBAL LTD, с регистрационен номер 1037739476312 (по-нататък-SPLAT ), обработва личните данни данните, събрани от вас по време, когато посещавате и използвате сайта и услугите на уеб-сайтове (по-нататък-интернет-сайтове), собственост на и/или се управляват от SPLAT. Трябва да се разгледа следните уеб сайтове

www.splatglobal.com

lt.splatglobal.com

se.splatglobal.com

fi.splatglobal.com

fr.splatglobal.com

tr.splatglobal.com

es.splatglobal.com

de.splatglobal.com

pl.splatglobal.com

lv.splatglobal.com

et.splatglobal.com

it.splatglobal.com

si.splatglobal.com

ro.splatglobal.com

sr.splatglobal.com

cz.splatglobal.com

bg.splatglobal.com

ka.splatglobal.com

dk.splatglobal.com

Личен данни -  под това се разбира всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифициран, пряко или косвено, в частност чрез позоваване до идентификатор, такова като име, идентификационен номер, местоположение данни, онлайн продуктов номер или на един или повече фактори, специфични за физическа, физиологична, генетична, ментално, икономически, културни или социална идентичност на този индивид.

Обработка - означава всички операции, извършвани с лични данни, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаването, разпространението или по друг начин предоставянето на информация, да балансират или комбинация от ограничения, изтриване или унищожаване.

Регистрация за получаване и използване на нашите услуги и продукти

Ние активно ще обработваме предоставените от вас лични данни, като например, когато регистрирайте се при нас, определяне на координати на запис, да ни изпратите запитвания или въпроси, подготовка на поръчките, или поставяне на поръчки или достъп за изтегляне , или сключете договор за обслужване. Тези лични данни може да съдържат вашето име, адрес на електронна поща, данни за контакт, принадлежност към компанията, държава, искане и информация за поръчка.

SPLAT събира и използва лични данни само за да ви предостави поисканите от вас услуги, да администрира вашия запис на контакти, да ви идентифицира и да общува с вас. Ние също така взаимодействаме с вас чрез нашите общи секции за запитвания или отговаряме на оплаквания или обща обратна връзка, дадена от вас относно нашите услуги или защото имахме или имаме договор с вас. За това правното основание е член 6, параграф 1 1 лит. b GDPR (т.е. обработката е необходима за сключване или изпълнение на договор с вас).

В зависимост от случая може да се свържем с вас по отношение на вашето удовлетворение от нашите продукти и услуги и може да проведем други проучвания.

Ние използваме предоставените от Вас лични данни и данни за контакт чрез регистрация, за да Ви информираме директно за нашите допълнителни продукти и услуги, напр. с имейл адреса си можете да се абонирате за нашите информационни имейли. Използването на вашите лични данни за директно рекламиране на свързани продукти и услуги представлява законен интерес за нас като доставчик на този уебсайт, член 6, параграф 1 1 lit. f GDPR.

Вие можете да възразите срещу използването на вашите лични данни за директен маркетинг по всяко време. Тогава ще се въздържаме от всяка обработка, доколкото тя е свързана с такива цели. Можете да ни информирате за възражението си, като изпратите този формуляр на адрес ecdm@splatglobal.com. или можете да се отпишете от тази услуга, като се откажете чрез връзката, предоставена във всеки информационен имейл.

Ние обработваме вашите лични данни, доколкото е необходимо, за спазване на законовите задължения, на които ние като администратор на данни сме подчинени, по-специално приложимите задължения за търговско счетоводство и изискванията на данъчното законодателство. Правното основание за тази дейност по обработка е член 6, параграф 1 1 лит. c GDPR.

Вашите лични данни, при липса на изключения в рамките на посочените по-долу конкретни услуги, се съхраняват, докато се използва вашият потребителски акаунт. Ако не е имало активност във вашия акаунт, вашите лични данни ще бъдат изтрити, след като целта бъде изпълнена. Законосъобразни задължения за съхранение или необходимостта от правни действия, които могат да възникнат от неправомерно поведение в рамките на услугите и могат да доведат до по-дълго задържане на личните ви данни. В този случай ние ще ви информираме съответно.

Информация събрани от източници на трети страни

Ние можем също така да събираме лични данни за вас, като вашето име и данни за контакт, за да ви предоставим информация за продукти и услуги, идваща от ресурси на трети страни на търговски панаири и доставчици на вебинари, в които участваме.

Правно основание за тази обработка е член 6, параграф 1, 1 л. f GDPR, тъй като законният интерес на нашата компания е да поддържаме нашата потребителска база, да довеждаме нови потребители на уебсайта и да информираме (потенциалните) потребители за услугите, организирани и предоставяни от SPLAT.

Автоматизирано вземане на решения

Ние не използваме вашите лични данни за автоматизирано вземане на решения, което поражда правни последици по отношение на вас или по подобен начин се отразява значително върху вас.

Автоматично събиране на лични данни

Когато вие посетите Уебсайта по информационни причини, т.е. без да сте регистрирани, можем автоматично да събираме и съхраняваме определени данни във файлове с бисквитки. Ние използваме такива данни само за да ни помогнем в предоставянето на ефективна услуга (например, за да адаптираме нашия уебсайт към нуждите на устройството на вашия краен потребител или да ви позволим да влезете в нашия уебсайт). Правното основание за тази дейност по обработка е член 6, параграф 1 1 лит. b GDPR.

В случай че личните данни се обработват в процеса на използване на бисквитки и / или подобни технологии, които се използват за други цели, напр. подобряване на нашия уебсайт или маркетингови цели, обработката се основава на член 6, параграф 1, осветен. f GDPR и представлява нашия легитимен интерес от поддържане на нашата потребителска база, довеждане на нови потребители до Уебсайта и информиране (потенциални) потребители за услугите, организирани и предоставяни от SPLAT.

Бисквитките, които използваме, ни позволяват да виждаме:

• Интернет домейн и IP адрес, от които имате достъп до нашия уебсайт;

• Видът на интернет браузъра и операционната система на компютъра;

• датата и часът, в който посещавате нашия уебсайт;

• Страниците, които посещавате на нашия уебсайт;

• Страниците, които сте споделили в социалните медии и към коя мрежа от социални медии;

• Ако сте се свързали с нашия уебсайт от друг уебсайт, адресът на този уебсайт;

• Ако сте били насочени към нашия уебсайт от търсачка, адреса на този уебсайт и думата за търсене, която сте използвали за намирането ни.

Можете да контролирате бисквитките с помощта на конфигуратора на бисквитки на уебсайта или да промените настройките на браузъра (за подробности вижте www.allaboutcookies.org).

Получателят вашите лични данни

В рамките на SPLAT вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни на различни субекти на SPLAT Group. Правното основание за такова прехвърляне е легитимният интерес на SPLAT Group към предоставянето на споделена персонализирана поддръжка, както и законният интерес на нашата компания да гарантира безпроблемно функциониране между нашите предприятия за целите, посочени по-горе.

Ние можем да ангажираме компании от трети страни и физически лица, които ни помагат в предоставянето на нашите продукти, услуги за поддръжка на клиенти, хостинг и доставка на съдържание, както и доставчици на платежни услуги. Правното основание за тази дейност по пренос и обработка на данни е чл. 28 GDPR във връзка със споразуменията за обработка на данни, които сключихме със съответните компании на трети страни.

Следователно, нашите изпълнители ще използват вашите лични данни само до степента, необходима за изпълнение на техните функции и ще бъдат задължени по договор да обработват личните ви данни само от наше име и в съответствие с нашите искания.

Можем да разкрием вашите лични данни, ако ако това е законно разрешено или се изисква да го направим (например, ако това се изисква от закон или със съдебна заповед). Правното основание за тази обработка е чл. 6 (1) 1 лит. C GDPR.

Международен трансфер на данни

В рамките на нашите дейности по обмен на информация, описани по-горе, вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни в други страни (включително държави извън Европейския съюз), които могат да имат различни стандарти за защита на данните от вашата страна на пребиваване. Моля, обърнете внимание, че данните, обработвани в чужда държава, могат да бъдат предмет на чуждестранни закони и достъпни за чуждестранни правителства, съдилища, правоприлагащи органи и регулаторни агенции. Ние обаче ще се постараем да предприемем разумни мерки, за да поддържаме адекватно ниво на защита на данните и при споделяне на вашите лични данни с такива страни.

SPLAT е сертифицирана компания за обвързващи корпоративни правила (контролер) и с това личните данни, прехвърлени в трета страна извън Европейския съюз / Европейското икономическо пространство, са обект на тези правила.

В случай на трансфер извън Европейския съюз, този трансфер се защитава от стандартните договорни клаузи на ЕС. Можете да намерите допълнителна информация за гореспоменатите защитни мерки на адрес:httpss://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Периоди на задържане

Ние се стремим да поддържаме нашите дейности по обработка по отношение на вашите лични данни възможно най-ограничени. При липса на конкретни срокове за запазване, посочени в настоящата политика, вашите лични данни ще се съхраняват само толкова дълго, колкото ни трябват, за да изпълнят целта, за която сме ги събрали, и, ако е приложимо, толкова дълго, колкото се изисква от законовите изисквания за запазване. ,

Сигурност

Ние взимаме сериозни предпазни мерки за защита на личните данни. За защита на информационните и информационни услуги SPLAT използва най-добрите световни практики за киберсигурност и се ръководи от организационни и технически мерки за сигурност, регулирани от вътрешни документи за сигурност на информацията.

Права на субектите на данни

Вие може  да имате право да упражнявате някои или всички от следните права безплатно:

а. изискват (i) информация дали вашите лични данни се запазват и (ii) достъп до и / или (iii) дубликати на запазените ви лични данни, включително целите на обработването, категориите на съответните данни и получателите или категориите получатели на кого се разкриват данните и, когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;

б. да поискате правилно коригиране , премахване или ограничаване на вашите лични данни, напр. тъй като (i) от непълния или неточен характер на личните данни, (ii) той вече не е необходим за целите, за които са били събрани, (iii) съгласието, на което се основава обработването, е оттеглено, или (iv ) вие сте се възползвали от съществуващо право да възразите срещу обработката на данни; в случай че вашите лични данни се обработват от трети страни, ние ще препратим вашето искане за поправяне, премахване или ограничаване също на такива трети страни, освен ако това не се окаже невъзможно или включва непропорционални усилия;

в. да получавате личните данни относно вас, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и да предаваме тези данни на друг контролер без препятствия от наша страна; когато това е технически осъществимо, имате право личните данни да се предават директно от нас на друг администратор,

г. откажете да предоставите и - без да повлиявате на дейностите по обработка на данни, извършени преди такова оттегляне - да оттеглите съгласието си за обработка на вашите лични данни по всяко време;

д. да възразите по всяко време вашите лични данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг или - въз основа на съображения, свързани с вашата конкретна ситуация, вашите лични данни да бъдат обект на обработка на данни за други цели; 

е. да не се подлагат на никакви автоматични индивидуални решения (автоматични решения, основаващи се на обработка на данни с автоматични средства, с цел оценка на няколко лични аспекта), които произвеждат правни последици върху вас или по подобен начин се отразяват значително върху вас;

ж. да предприемате правни действия във връзка с всяко нарушение на вашите права по отношение на обработването на вашите лични данни, както и да подадете жалби пред компетентните регулатори за защита на данните.

Преразглеждане на декларация за поверителност 

SPLAT може да промени или актуализира декларацията за поверителност без предупреждение. Всички такива промени влизат в сила след публикуването им на уебсайта. Вашата отговорност е да наблюдавате такива актуализации. Декларацията за поверителност е актуализирана последно на датата, посочена в началото на тази декларация за поверителност.

Данни за контакт 

Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност, моля, свържете се с нашето отговорно лице чрез ecdm@splatglobal.com. SPLAT изразява съжаление, че само чрез електронна поща  може да се отговори по общи запитвания относно декларацията за поверителност.

Желаем ви приятно, подобрено потребителско изживяване в Уебсайта!